Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào về thời gian giao hàng?

2021-05-31
Thời gian giao hàng thường là 3-7 ngày làm việc sau khi xác nhận tiền. Phụ thuộc vào số lượng của bạn.